Sections


I. Economy, management and agricultural marketing

1

Diana ILIE, Rozi BEREVOIANU, Raluca-Alexandra RĂDOI, Manea DRAGHICI

Tendințe în evoluția subvențiilor pe hectar și pe cap de animal, pe clase de dimensiune economică a exploatațiilor agricole, în România și unele țări europene, pe perioada 2007-2018

2

Aurel LUP, Ana URSU

Evoluția acoperirii forestiere. Comerțul cu lemn și impactul acestuia asupra funcțiilor pădurii

 

3

Ana URSU

Analiza retrospectivă a indicatorilor statistici la produsele agricole vegetale și animale obținute în sistem conventional și în agricultura ecologică

 

4

Tsvetana HARIZANOVA-METODIEVA, Hristina HARIZANOVA – BARTOS

Relation between emitted CO2, asset expenditures, produced energy from renewables and energy consumption. Evidence from Bulgaria.

 

5

Liliana CIMPOIEȘ, Olga SÂRBU

Competitivitatea comerțului cu produse agroalimentare ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană după implementarea AACLS

 

6

Vasile MLADINOI,  Maria PINTEA

Eficacitatea restructurării culturii speciilor pomicole sîmburoase din Republica Moldova în condițiile globalizării

 

7

Viorel TUREȚCHI

Rolul culturilor de nuci în dezvoltarea unei agriculturi cu valori de înaltă performanță în Republica Moldova

8

Angela CEBAN

Tendințele comerțului internațional cu produse ecologice pure

9

Ion TONCEA, Mihai IORDACHE

Tabloul (Canafasul) modelului de afaceri ”Camelina Omega 3 Plus”

 

10

Mariana GRODEA

Impactul sprijinului cuplat asupra sectorului românesc de creștere a vacilor și bivolițelor de lapte – o analiză în profil regional

 

11

Viorica GAVRILĂ

Creşterea competitivităţii fermelor din România în perioada de post aderare la Uniunea Europeană

 

12

Mihaela KRUZSLICIKA

Piața cerealelor din România în contextul pandemiei de Covid-19

 

13

Marian ZAHARIA, Rodica-Manuela GOGONEA, Aniela BĂLĂCESCU

Dimensiunea teritorială a producției de cereale în România

 

14

Elena COFAS, Irina  CHIURCIU

Analiza tehnico-economica a efectivelor deovine și caprine din România

 

15

Felicia  CHEȚAN

Cercetări privind influenţa sistemului neconvenţional delucrare a solului asupra ȋmburuienării şi producţiei la soia ȋn condiţiile pedoclimatice din Cȃmpia Transilvaniei

 

16

Camelia GAVRILESCU

Structura și performanța comerțului internațional agro-alimentar – o analiză comparativă în noile state membre ale UE

 

17

Ioan Sebastian BRUMĂ, Codrin DINU VASILIU, Lucian TANASĂ, Sebastian DOBOȘ

Perceptia consumatorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a României cu privire la produsele agroalimentare ecologice

18

Rodica CHETROIU, Lidia IURCHEVICI

Coordonate de eficiență / ineficientă în creșterea ovinelor

19

Ancuța MARIN, Steliana RODINO, Rozi Liliana BEREVOIANU

Impactul programului de susținere a produsului tomate în spatii protejate, a crizei sanitare și a secetei pedologice asupra producției de tomate din România

20

Petruta TUREK-RAHOVEANU

Potențialul surselor regenerabile în România Și UE

 

21

Diana ILIE (NECULA), Daniela Nicoleta BĂDAN

Studiu privind preferințele consumatorilor față de legume

 

22

Rozi Liliana BEREVOIANU

Analiza pragului de rentabilitate pentru cultura de varză în sistem de agricultură convențională și ecologică -estimări 2019/2020-

 

23

Cristina STERIE

Cercetări privind evoluția parculului de utilaje în România în perioada 2012-2018

 

24

Crețu DIANA, Rodica CHETROIU

Considerații privind structura dimensională a fermelor de ovine și caprine la nivel regional

 

 

25

Diana CREȚU

Studiu privind piața legumelor din România în perioada 2015-2019

 

26

Diana CREȚU

Studiu privind evoluția prețurilor la fructe la nivel național în perioada 2015-2019

 

27

Andreea-Daniela GIUCĂ

Analiza sectorului vegetal în județul giurgiu în perioada 2015-2019 – decalaje față de Regiunea Sud-Muntenia

 

28

Gabriela-Dalila STOICA

Analiza principalilor indicatori privind producția și suprafața principalelor culturi din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, în perioada 2010-2018

29

György SZABÓ

Produse microbiologice pentru sporirea recoltei, soluția complexă în vederea rezolvării problemelor privind solul în cultivarea legumelor și fructelor

 

30

György SZABÓ

Tulburări ale substanțelor nutritive în plante cauzate protecția plantelor.

 II. Rural development and agricultural policies

1

Boris GAINA, Svetlana FEDORCHUKOVA, Galina KOBIRMAN

Dezvoltarea industriei vinicole și a strugurilor din Moldova pe baza realizărilor moderne ale științei și inovațiilor

 

2

Vlado KOVACEVIC, Jonel SUBIC, Irena JANKOVIC

Dezvoltarea pieței derivate de mărfuri ușoare în funcția de gestionare a riscurilor în CEE

 

3

Svetlana FEDORCHUKOVA, Boris GAINA, Galina KOBIRMAN

Wine complex of the Republic Of Moldova and some aspects of the Covid-19 Pandemic

 

4

Eugenia LUCASENCO, Alexandru CEBAN

Evaluarea competitivității produselor agroalimentare moldovenești la nivel regional

 

5

Olga SÂRBU, Liliana CIMPOIEȘ

Evaluarea capitalului de sănătate ca parte a capitalului uman în economia inovației

 

6

Elena COFAS, Irina  CHIURCIU       

Rolul și avantajele sistemelor informatice în agribusiness

 

7

George TOADER,Viorica CHIURCIU, Valentina FILIP, Cristian-Ionut FLOAREA, Petru SEVCIUC, Nistor MAIEREANU, Constantin PETRE, Florea BURNICHI, Leonard ILIE 

Avantaje economice ale utilizării biopreparărilor bacteriene în culturile agricole

 

8

Violeta FLORIAN, Marioara RUSU, Elisabeta ROȘU

Agricultura ecologică și biodiversitatea – relaţii, congruenţe, condiţionări obiective

şi percepțiile actorilor locali

 

9

Violeta FLORIAN, Marioara RUSU, Elisabeta ROȘU

Rute educaţionale agricole – referințe statistice

 

10

Elena SIMA

Turismul rural și dezvoltarea teritorială în România

 

11

Sorinel Ionel BUCUR

Educaţia – Pilon de bază al dezvoltării rurale sustenabile. Evoluţii şi disparităţi la nivelul Regiunii Sud-Muntenia

 

12

Geanina-Valentina LUPU

Evoluția nivelului de trai în mediul rural românesc în timpul Pandemiei Covid -19

 

13

Lorena CHIȚEA

Efectele socio-economice ale politicilor de dezvoltare rurală resimțite de gospodăriile rurale românești

14

Cornelia ALBOIU

Impactul sprijinul cuplat asupra tomatelor cultivate în câmp și a castraveților pentru industrializare

 

15

Corina Georgeta DINCULESCU

Impactul Pandemiei asupra educației

16

Mihai Alexandru CHITEA

Evaluarea competitivității la nivel județean, după tipologia urban rural

17

Anca-Marina   IZVORANU

Antreprenor în mediul rural – între vis și realitate

18

Dan Marius VOICILAS

Oportunități pentru sectorul bioeconomiei în țările din Europa Centrala și de Est

 

19

Daniela MATEI, Viorel CHIRIȚĂ

Turismul rural din Bucovina în confruntarea cu  pandemia cu Sars-Cov-2

20

Mirela Daniela NICOLA, Dorina Nicoleta MOCUTA

Managementul strategic al Pestei Porcine Africane

21

Steliana RODINO   

Agricultura ecologică – Cadrul legislativ UE

 

22

Rozi Liliana BEREVOIANU

Direcții principale de utilizare energetică a biomasei în România

 

23

Diana Maria ILIE (NECULA), Daniela Nicoleta BĂDAN

Studiu privind evoluția sprijinului financiar acordat sectorului agricol în perioada 2008-2019

 

24

Alexandra Marina MANOLACHE

Analiza producției de lapte  de oaie și capră pe regiuni de dezvoltare și forme de proprietate în perioada 2010-2018

 

25

Alexandra Marina BRATULESCU (MANOLACHE)

Studiu privind dimensiunea și profilul exploatațiilor agricole

26

Daniela Nicoleta BĂDAN (VOICILĂ)

Reînnoirea generațională în agricultură - Analiză bibliometrică

27

Petre Ionuț LAURENȚIU

Analiza randamentului mediu la hectar pentru principalele culturi de toamnă și determinarea factorilor de influență

 

28

Eduard DUMITRU, Gabriela-Dalila STOICA

Principalele surse de subvenționare din agricultură

 The symposium works will be held in English and Romanian.

All the accepted works in the symposium will be published in the symposium volume "Agrarian Economy and Rural Development - realities and perspectives for Romania"

Ċ
WEB MASTER,
Nov 18, 2020, 12:26 PM