Programme


PROGRAM SIMPOZION

SYMPOSIUM PROGRAMME

 Oră/Hour


Topic/Topic

930  – 950

Înregistrare  participanți
Registration

950  – 1000

 Deschiderea lucrărilor simpozionului
Cuvant de bun venit

Welcome and opening

1000 - 1100

Sesiune specială/ Special Session
Eveniment aniversar 2009-2019 – Acordarea diplome aniversare
Aniversary moment 2009-2019 - Diploma awarding

1100 - 1130

Pauză de cafea
Coffee break

1130 - 1330

Secțiunea 1:  Premise,  Direcții de dezvoltare, Perspective ale comerțului cu produse agroalimentare, Evaluarea sustenabilității economice, Efecte”
Section 1: “Premises, Development Directions, Perspectives on Agro-Food Trade, Economic Sustainability Assessment, Effects”

1330 - 1430

Pauză de masă
Lunch

1430 - 1530

Secțiunea 2:Economie, Management și Marketing în Agricultură”
Section 2:Economics, Management and Agricultural marketing”

1530 – 1630

Secțiunea 3:  “Dezvoltare Rurala si Politici Agricole”
Section 3: „Rural Development and Agricultural policies”

1630 – 1700

 

Secțiunea 4:  Proiecte sectoriale "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2022"
Section 4: Sectoral projects „Agriculture and Rural Developments- ADER 2022”

1700 – 1730

Discuții, concluzii
Discussions, conclusions


Ċ
WEB MASTER,
Nov 6, 2019, 3:56 AM