Programme

November 16, 2017


930 - 1000 Registration participants

1000 - 1030 Opening symposium

1030 - 1230 Special Session

                   "Promoting MADR Programs to support Romanian farmers"

1230-1330 Lunch


1330 - 1430 Section 1 - "Theories, assessments, alternatives and strategic directions of the agri-food economy and the rural environment"

1430 - 1600 Section 2 - "Economics, management and marketing in agriculture"

1600- 1700 Section 3 - "Rural development and agricultural policies"

1700 - 1800 Section 4 - Project 16.1.2 ADER "Development models chains capitalizing on short-chain primary production-processing-services-storage outlet"

1800- 1845 - Discussions, conclusions

16 noiembrie 2017


930 – 1000  Înregistrare participanți

1000 – 1030 Deschiderea lucrărilor simpozionului

1030 – 1230 Sesiune speciala 

                     "Promovarea Programelor MADR de sprijinire a fermierilor români"

 1230-1330 Pauză de prânz


1330 – 1430 Secțiunea 1 - "Teorii, evaluări, alternative și direcții strategice ale economiei agroalimenatre și mediului rural"

1430 – 1600 Secțiunea 2 - “Economie, management și marketing în agricultură”

1600- 1700 Secțiunea 3 - Dezvoltare rurală și politici agricole”

1700 – 1800 Secțiunea 4 - Proiect ADER 16.1.2 “Modele de dezvoltare a lanţurilor scurte de valorificare pe filiera producţie primară-servicii-depozitare-procesare-piaţă de desfacere”


1800– 1845 Discuții, concluzii

Ċ
WEB MASTER,
Nov 10, 2017, 1:22 AM