Archive


   INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

în colaborare cu

 INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARĂ

Academia Română – București, Romania

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

 Academia de Științe a Moldovei, Chișinău, Moldova

THE INSTITUTE FOR AGRARIAN ECONOMY

(INSTITUTUL PENTRU ECONOMIE AGRARĂ)

Belgrad, Serbia

 FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ȘI A MEDIULUI 

Academia de Studii Economice din București, Romania

FACULTATEA DE MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Romania

INSTITUTE OF ANIMAL SCIENCE

(INSTITUTUL DE ȘTIINȚE ZOOTEHNICE)

Kostinbrod, Bulgaria


Sub înaltul patronaj al 

ACADEMIEI DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE „Gheorghe Ionescu Şişeşti”

Bucharest, Romania